GALERIA 9 - parafotomania

14.01.2009 WARSZAWA FEDERACJA NA RZECZ KOBIET I PLANOWANIA RODZINY KONFERENCJA PRASOWA SPOLECZNEGO KOMITETU POPARCIA OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY W SPRAWIE ZAPLODNIENIA IN VITRO
FOT. JERZY GUMOWSKI

KONFERENCJESZTUCZNE ZAPLODNIENIE