GALERIA 9 - parafotomania

03.02.2009 WARSZAWA PUSTY LOKAL PO KAWIARNIA NOWY SWIAT
FOT. JERZY GUMOWSKI

GASTRONOMIAARCHITEKTURAWNETRZAPUSTOSTAN