GALERIA 9 - parafotomania

10.05.2008 WARSZAWA
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KONGRES WYBORCZY
FOT. JERZY GUMOWSKI
N/Z RYSZARD KALISZ

SYTUACYJNEZJAZDY KONGRESY