GALERIA 9 - parafotomania

19.08.2008 WARSZAWA
UL. GROJECKA ROG KOROTYNSKIEGO
WIZUALIZACJA KONCEPCJI FOTOGRAFICZNEJ REDAKTORA LISICKIEGO PT. SMIERDZACA ZLEWNIA SCIEKOW NA TLE KEBABA.
FOT. JERZY GUMOWSKI

EKOLOGIA