GALERIA 9 - parafotomania

13.06.1997 SARAJEWO ROMAN WIERUSZEWSKI JANINA OCHOJSKA
FOT. JERZY GUMOWSKI
JG 3731

AKCJA HUMANITARNASYTUACYJNEPAHKOBIETYLATA 90