GALERIA 9 - parafotomania

12.01.2009 WARSZAWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SZPITAL STEPINSKA
N/Z ZUZANNA KWASNICA , STUDENTKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ .
FOT. JERZY GUMOWSKI

PORTRETYKOBIETYSTUDENCISZPITALE