GALERIA 9 - parafotomania

08.11.1999 WARSZAWA - ALINA MARGOLIS PISARKA ZONA MARKA EDELMANA KINGA DUNIN
FOT. JERZY GUMOWSKI / AGENCJA GAZETA
JG6690

PISARZELATA 90SYTUACYJNEKOBIETY