GALERIA 9 - parafotomania

15.01.2009 WARSZAWA MINSTERSTWO SRODOWISKA SPOTKANIE MINISTRA MACIEJA NOWICKIEGO Z DZIENNIKARZAMI
NZ MINISTER MACIEJ NOWICKI
FOT. JERZY GUMOWSKI

PORTRETYKONFERENCJE