GALERIA 9 - parafotomania

28.05.2008 WARSZAWA
UKRAINKA SWIETLANA ( SVIETLANA) Z WOLOMINA W SZPITALU PRZED ZABIEGAMI . JEST CHORA NA RAKA , A ZARAZ STRACI MIESZKANIE .

FOT. JERZY GUMOWSKI

MNIEJSZOSCISZPITALECHOROBYINTERWENCJE