GALERIA 9 - parafotomania

07.04.2008 WARSZAWA , KONFERENCJA PRASOWA NOWEGO ZARZADU PLL LOT .
NZ. NOWY PREZES PLL LOT DARIUSZ NOWAK
FOT. JERZY GUMOWSKI

LOTNICTWOFINANSE BIZNESPORTRETYKONFERENCJE