GALERIA 9 - parafotomania

27.06.2008 WARSZAWA
MINISTERSTWO GOSPODARKI NA PL. TRZECH KRZYZY AKCJA GREENPEACE ENERGIA ODNAWIALNA
FOT. JERZY GUMOWSKI

EKOLOGIAENERGETYKAHAPPENINGI