GALERIA 9 - parafotomania

21.12.2004 WARSZAWA UNIWERSYTET KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO SZOPKA BOZE NARODZENIE KSIADZ WOJTEK DROZDOWICZ
FOT. JERZY GUMOWSKI


SZOPKA BIELANSKA JOZEFA WILKONIA

KATOLICYSWIETABOZE NARODZENIE