GALERIA 9 - parafotomania

13.06.1997 SARAJEWO SZKOLA JANINA OCHOJSKA
FOT. JERZY GUMOWSKI
JG 3720

AKCJA HUMANITARNASYTUACYJNEPAHKOBIETYDZIECIEDUKACJA