GALERIA 9 - parafotomania

09.10.2008 WARSZAWA
PRZELOT SAMOLOTEM PILOT ROMICKI NAD WARSZAWA

FOT. JERZY GUMOWSKI

Z LOTU 110
ELEKTROCIEPLOWNIA ZERAN KOMIN ELEKTROWNIA

WODAZ LOTU PTAKARZEKIENERGETYKA