GALERIA 9 - parafotomania

19.10.1991 WARSZAWA STARE MIASTO TADEUSZ MAZOWIECKI WIEC WYBORCZY UNII DEMOKRATYCZNEJ
FOT. JERZY GUMOWSKI

JG 284
BRONISLAW GEREMEK

SYTUACYJNELATA 90