GALERIA 9 - parafotomania

17.06.2008 WARSZAWA
NAGRODY KUSTOSZ PAMIECI NARODOWEJ OTRZYMALI
HELENA FILIPIONEK
IRENA JADWIGA ZAPPE
ZYGMUNT WILKOWSKI
ZWIAZEK POLAKOW NA BIALORUSI

FOT. JERZY GUMOWSKI


NZ/ JANUSZ KURTYKA

HISTORIASYTUACYJNEINSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ