GALERIA 9 - parafotomania

26.05.2008 WARSZAWA
DEMONSTRACJA PRZED MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI W SPRAWIE BIEDRONKA
STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH PRZEZ WIELKIE SIECI HANDLOWE BIEDRONKA

FOT. JERZY GUMOWSKI

NZ BEATA TURKOWICZ ZE STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRAW KOBIET I RODZINY

PRACAPROTESTYDEMONSTRACJEKOBIETYSYTUACYJNE