GALERIA 9 - parafotomania

08.09.1992 WARSZAWA
VACLAV HAVEL W REDAKCJI GAZETY
N/Z VACLAV HAVEL
FOT. JERZY GUMOWSKI

PORTRETYLATA 90