GALERIA 9 - parafotomania

02.05.2002 BOSNIA SARAJEWO KLASZTOR KEKIJA DERWISZY WOJCIECH TOCHMAN
FOT. JERZY GUMOWSKI
[ TEKIJA ? ]

DZIENNIKARZREPORTAZREPORTERISLAMMUZULMANIESWIATYNIEKLASZTORYSYTUACYJNEGAZETAPRACOWNICY