GALERIA 9 - parafotomania

14.05.2008 WARSZAWA PROCES O LEGALNOSC USTANOWIENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE
FOT. JERZY GUMOWSKI
NZ/L JARUZELSKI KANIA

PROCESYSTAN WOJENNYSYTUACYJNE