GALERIA 9 - parafotomania

10.05.1990 WARSZAWA

SLUZEWIEC TARGI ROLNICZE

FOT. JERZY GUMOWSKIJG 160

SWINIA

TARGIZWIERZETAROLNICTWOHODOWLALATA 90