GALERIA 9 - parafotomania

24.10.2008 WARSZAWA PRZELOT SAMOLOTEM NAD MIASTO
Z LOTU SAMOLOT PIPER CUP
FOT. JERZY GUMOWSKI
O0CZYSZCZALNIA SCIEKI CZAJKA TARCHOMIN

Z LOTU PTAKAEKOLOGIA