GALERIA 9 - parafotomania

18.09.2008 WARSZAWA
OTWARCIE WALCOWNIA HUTA ARCELOR MITTAL
Z UDZIALEM LECHA WALESY
NZ LECH WALESATADEUSZ GOCLOWSKI
FOT. JERZY GUMOWSKI

HUTNICTWOUROCZYSTOSCISYTUACYJNE