GALERIA 9 - parafotomania

24.11.2008 WARSZAWA LAZIENKI KROLEWSKIE PALAC NA WODZIE SPOTKANIE MINISTROW SPRAW ZAGRANICZNYCH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
FOT. JERZY GUMOWSKI


PETRAS VAITIEKUNAS , KAREL SCHWARZENBERG , KINGA GONCZ , RADEK SIKORSKI [ RADOSLAW SIKORSKI ] , JAN KUBIS , MARIS RIEKSTINS , RADUTA MATACHE

PORTRETY GRUPOWEZJAZDY KONGRESYDYPLOMACJAGRUPA WYSZEHRADZKA