GALERIA 9 - parafotomania

06.10.2008 WARSZAWA
ZOO PRZENOSINY HIPOPOTAM SAMICA DO NOWE POMIESZCZENIE
FOT. JERZY GUMOWSKI

ANDRZEJ ZIELINSKI

ZOOSYTUACYJNEHIPOPOTAMYZWIERZETA