GALERIA 9 - parafotomania

06.02.2009 WARSZAWA MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH KONFERENCJA PRASOWA MINISTRA RADOSLAWA SIKORSKIEGO W SPRAWIE CIEC BUDZETOWYCH
NZ RADOSLAW SIKORSKI
FOT. JERZY GUMOWSKI

KONFERENCJEPORTRETYOSZCZEDNOSCIRZADMSZMINISTROWIE