GALERIA 9 - parafotomania

15.12.2008 WARSZAWA OGLOSZENIE PRZYZNANIA NAGRODY SACHAROWA Z UDZIALEM
FOT. JERZY GUMOWSKI

ALAKSANDAR MILINKIEWICZ
JANUSZ ONYSZKIEWICZ

SYTUACYJNEUROCZYSTOSCINAGRODY