GALERIA 9 - parafotomania

15.04.1997 SARAJEWO JAN PAWEL II WIZYTA PAPIEZA W BOSNI NZ ALIJA IZEDBEGOWICZ
FOT. JERZY GUMOWSKI
JG 3524

PAPIEZLATA 90MSZAPIELGRZYMKAKATOLICYPORTRETY