GALERIA 9 - parafotomania

22.01.2009 WARSZAWA UNIWERSYTET KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO WRECZENIE TYTULU DOKTORA HONORIS CAUSA PROFESOROWI MICHALOWI HELLEROWI NZ MICHAL HELLER
FOT. JERZY GUMOWSKI

DOKTORATY HONORIS CAUSASYTUACYJNEKSIEZAKATOLICYUROCZYSTOSCIUKSW