GALERIA 9 - parafotomania

13.01.2009 WARSZAWA - MARCIN GRUSZKA RZECZNIK PRASOWY SIECI KOMORKOWEJ PLAY
FOT. JERZY GUMOWSKI

SYTUACYJNELACZNOSCTELEFONIA KOMORKOWAP4STRZYZENIE