GALERIA 9 - parafotomania

01.07.2008 WARSZAWA
UL. NASIELSKA ZABYTKOWA STACJA TRANSFORMATOROWA
FOT. JERZY GUMOWSKI
TRAFOSTACJA STACJA TRAFO Z 1929

ZABYTKIARCHITEKTURA