GALERIA 9 - parafotomania

04.01.2009 WARSZAWA REDAKCJA GAZETA PAWEL WIEJAS
FOT. JERZY GUMOWSKI

GAZETAPORTRETY