GALERIA 9 - parafotomania

30.09.2008 WARSZAWA UL. FOKSAL 15 KAMIENICA NZ. JERZY MAJEWSKI
FOT. JERZY GUMOWSKI

ARCHITEKTURAZNISZCZENIAGAZETASYTUACYJNE