GALERIA 9 - parafotomania

10.01.2009 WARSZAWA KONGRES NADZWYCZAJNY SDLP WYBORY NOWEGO PRZEWODNICZACEGO
NZ MAREK BOROWSKI
FOT. JERZY GUMOWSKI

LEWICAZJAZDY KONGRESYSYTUACYJNE