GALERIA 9 - parafotomania

11.01.2009 WARSZAWA MASA KRYTYCZNA , ZBIORKA PIENIEDZY NA WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY
FOT. JERZY GUMOWSKI

WOSPULICEROWERYAKCJA CHARYTATYWNA