GALERIA 9 - parafotomania

05.02.2008 WARSZAWA ANDRZEJ KRUSZEWICZ OPERACJA PININ ZOO
FOT. JERZY GUMOWSKI

BADANIELEKARZ WETERYNARIISLUCHAWKIWETERYNARIAMEDYCYNAZWIERZETAPININY