GALERIA 9 - parafotomania

24.08.1999 WARSZAWA - PROFESOR ANDRZEJ JANOWSKI
JG6282
FOT. JERZY GUMOWSKI

PORTRETYLATA 90