GALERIA 9 - parafotomania

01.01.1993 SERBSKA KRAINA
TOMASZ KOWALCZEWSKI
FOT. JERZY GUMOWSKI
JG 598

MEDIADZIENNIKARZESYTUACYJNELATA 90