GALERIA 9 - parafotomania

10.07.2008 WARSZAWA
URSZULA JAWORSKA
FOT. JERZY GUMOWSKI

PORTRETYKOBIETY