GALERIA 9 - parafotomania

12.11.2008 WARSZAWA HUTA ARCELOR MITTAL NZ POMNIK HUTNIKA DZIELO ARTYSTY ROBOTNIKA Z LAT 80
FOT. JERZY GUMOWSKI

HUTNICTWOPRODUKCJAMETALERZEZBA