GALERIA 9 - parafotomania

19.01.2009 WARSZAWA WYKLAD MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH RADOSLAWA SIKORSKIEGO ORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE EUROATLANTYCKIE ORAZ BUSINESS CENTRE CLUB
NZ RADOSLAW SIKORSKI , MAREK GOLISZEWSKI
FOT. JERZY GUMOWSKI

MINISTROWIEDYPLOMACJASYTUACYJNE