GALERIA 9 - parafotomania

18.06.2008 WARSZAWA
KONFERENCJA NAUKOWA W SPRAWIE POWSTANIA MUZEUM KOMUNIZMU
FOT. JERZY GUMOWSKI

MARIA DMOCHOWSKA

KONFERENCJEMUZEASYTUACYJNE