GALERIA 9 - parafotomania

12.11.2008 WARSZAWA HUTA ARCELOR MITTAL NZ SKOMPUTERYZOWANA WALCOWNIA
FOT. JERZY GUMOWSKI

HUTNICTWOPRODUKCJAMETALEKOMPUTERY