GALERIA 9 - parafotomania

15.04.1997 SARAJEWO JAN PAWEL II WIZYTA PAPIEZA W BOSNI NZ ROMAN WIERUSZEWSKI JANINA OCHOJSKA
FOT. JERZY GUMOWSKI
JG 3522

PAPIEZPIELGRZYMKAKATOLICYAKCJA HUMANITARNAKOBIETYPAHSYTUACYJNELATA 90