GALERIA 9 - parafotomania

03.05.2007 WARSZAWA
MODLIN ROZLEWISKA NAREW POMIECHOWEK PTAKI
WIOSNA BOCIAN BOCIANY

FOT. JERZY GUMOWSKI ENCJA GAZETA
CD 1 PTAKI TIFF

BOCIANYPTAKIZWIERZETA