GALERIA 9 - parafotomania

08.05.2008 WARSZAWA
ANDRZEJ SADURSKI WICE PREZYDENT

FOT. JERZY GUMOWSKI

KOREKTA OPISUPORTRETY