GALERIA 9 - parafotomania

31.07.2008 WARSZAWA
ZAMEK KROLEWSKI
UROCZYSTE POSIEDZENIE RADA WARSZAWY Z UDZIALEM HANNA GRONKIEWICZ - WALTZ
FOT. JERZY GUMOWSKI
NZ GEN ZBIGNIEW SCIBOR - RYLSKI
NADANIE HONOROWEGO OBYWATELSTWA WARSZAWY , HONOROWY OBYWATEL WARSZAWY
UCZESTNIK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

PORTRETYUROCZYSTOSCIKOMBATANCIWOJSKOROCZNICEPOWSTANIE WARSZAWSKIE