GALERIA 9 - parafotomania

04.07.2008 WARSZAWA
65 ROCZNICA SMIERCI WLADYSLAW SIKORSKI

FOT. JERZY GUMOWSKI

WOJSKOROCZNICE