GALERIA 9 - parafotomania

22.01.2009 WARSZAWA JEZIORO KAMIONKOWSKIE CWICZENIA STRAZ POZARNA RATOWANIE PRZEREBEL LOD
FOT. JERZY GUMOWSKI

CWICZENIASTRAZ POZARNAZIMAWODA