GALERIA 9 - parafotomania

15.05.2001 WARSZAWA - CARLOS FUENTES - PISARZ MEKSYKANSKI
FOT. JERZY GUMOWSKI
JG9241

PISARZEPORTRETY